Artyku? Dodaj artyku?

Jak ??czy? dywany?

17-12-2019, 14:50

Jak ??czy? dywany?

Nowe trendy w dziedzinie wyposa?ania wn?trz cz?sto wymuszaj? na nas odkrywanie betonowych pod?óg albo wykańczanie ich za pomoc? p?ytek ceramicznych. Industrialne wn?trza odstawi?y do lamusa wielkie wyk?adziny i obszerne dywany, wyci?gaj?c pod?ogi na ?wiat?o dzienne. Jednak dywany ci?gle znajduj? dla siebie miejsce, cho? ju? nie w tak ogromnym rozmiarze.

(Zobaczcie jak dobra? dywan - https://domar.pl/kategorie/tekstylia-dywany/)

Ile dywanów w salonie i gdzie je umie?ci??

Estetyczne elementy pod?ogowe, jakie stosuje si? w nowoczesnych wn?trza, same w sobie stanowi? ciekaw? ozdob? i t?o dla innych dodatków. Dywany staj? si? zatem ozdobami, dlatego podobnie jak w przypadku innych dekoracji warto zwróci? uwag? na ich ilo?? i odpowiednie dopasowanie do ca?o?ci.

(Sprawd? inne porady https://domar.pl/porady-inspiracje/)

Du?y dywan pokrywaj?cy ca?? pod?og? warto zast?pi? kilkoma mniejszymi. Czym wi?kszy salon mamy do zagospodarowania, tym wi?cej pojedynczych dywanów mo?emy w nim umie?ci?. Dywany wyznaczaj? pewn? stref?, dlatego warto u?o?y? je w pobli?u sofy i stolika kawowego. Powinny znale?? si? pod sto?em jadalnym albo w miejscu wypoczynku. Spory dywan warto umie?ci? w centralnym punkcie pomieszczenia.

Nie nale?y przesadza? z ilo?ci? tych dekoracji w pokoju i lepiej wyposa?y? mieszkanie w mniejsz? ilo?? ni? wprowadzi? ich zbyt du?o. Ma?e dywaniki porozrzucane w wielu miejscach stan? si? przyczyn? wizualnego ba?aganu. B?dzie to mocno przeszkadza?o zw?aszcza w minimalistycznych wn?trzach.

Jak dobiera? do siebie dywany?

Odpowiednie dopasowanie do siebie dodatków i elementów wyposa?enia wn?trz to prawdziwa sztuka. To samo tyczy si? ??czenia ze sob? dywanów w ramach tego samego pomieszczenia. Jednak znaj?c kilka zasad, z pewno?ci? poradzimy sobie dobrze z tym zadaniem. Wa?ne jest, aby znale?? równowag? mi?dzy chaosem a nud? w dekorowaniu wn?trz. Powinni?my tak?e za ka?dym razem spogl?da? na pomieszczenie jako na ca?o??, do której dobieramy dywany, a nie tylko do siebie nawzajem. Na co zwróci? uwag? dobieraj?c dywany?

Kolor

U?o?one w jednym pomieszczeniu dywany powinny nawi?zywa? do siebie barw?, cho? wcale nie musz? mie? jednakowego koloru. Wa?niejsze jest to, ?eby pasowa?y stylem do wystroju pomieszczenia. Je?eli dekoracja salonu jest w odcieniach szaro?ci i bieli, to dywany mog? by? zarówno szare, bia?e, jak i ??czy? ze sob? te barwy.

Kszta?t

W tym przypadku tak?e sporo zale?y od wystroju pomieszczenia i innych elementów dekoracyjnych. Cho? w ramach pomieszczenia lepiej prezentuj? si? dywany w tym samym kszta?cie, nie jest to regu??. Uk?adaj?c dywan pod okr?g?ym stolikiem kawowym, dobrze jest zadba?, ?eby mia? on taki sam kszta?t. Je?eli w tym samym pomieszczeniu zdecydujemy si? na dywan pod prostok?tnym sto?em jadalnym, niech tak?e b?dzie dopasowany kszta?tem do sto?u.

Rozmiar

W nowoczesnych aran?acjach to pod?oga jest t?em, a dywan ozdob?, dlatego lepiej zdecydowa? si? na mniejszy rozmiar, który nie zas?oni tej przestrzeni. Zasada jest taka, ?e w centralnej cz??ci pomieszczenia umieszczamy du?y dywan, a mniejsze dekoracje stanowi? jego uzupe?nienie. Jednak w przypadku, je?li chcemy wyra?nie oddzieli? od siebie dwie strefy salonu, mo?emy si? zdecydowa? na dwa jednakowe.

Wzór

Wzory na tych elementach wykończeniowych daj? nam sporo mo?liwo?ci, ale cz?sto s? te? udr?k?. Je?li obawiamy si? ryzyka, warto postawi? na jeden deseń i si?gn?? po dywany w ró?nych rozmiarach albo wzór odwrócony o dziewi??dziesi?t stopni. Odwa?niejsze osoby mog? zosta? przy jednym wzorze, ale w innych odcieniach, a nawet kolorach.

Materia?

Na rynku najcz??ciej znajdziemy dywany wykonane z tkanin sztucznych. Dywany naturalne z bawe?ny, we?ny czy jedwabiu s? nieco dro?sze, ale za to bardziej ekskluzywne. Dobieraj?c je do siebie, warto zdecydowa? si? na jeden materia? i zastosowa? go w ca?ym pomieszczeniu.

Artyku? sponsorowany

 
智胜彩票 大港区| 吉林省| 怀安县| 琼结县| 湖南省| 祁门县| 遵化市| 重庆市| 新郑市| 九台市| 浏阳市| 维西| 西峡县| 竹北市| 利辛县| 苍梧县| 峨边| 兰西县| 石首市| 岳阳市| 黄陵县| 科技| 禄劝| 巫溪县| 惠来县| 马山县| 土默特左旗| 玉山县| 蚌埠市| 巍山| 宁津县| 互助| 康马县| 桐乡市| 新晃| 临清市| 桂平市| 泾阳县| 大港区| 同仁县| 吴堡县|