Rejestracja

Dodaj swoj? firm? do Katalogu Firm naszego portalu. Najwa?niejsze zalety takiego wpisu to:

 • rejestruj?c firm? w naszym portalu dodajesz swoj? firm? do jednego z najwi?kszych bran?owych katalogów firm w kraju;
 • Twoja firma pojawia si? w miejscu odwiedzanym przez tysi?ce Twoich potencjalnych klientów;
 • mo?esz pokaza? swoj? firm? ca?ej bran?y - to jak do Ciebie dotrze?, gdzie dzia?asz, jakie produkty i us?ugi oferujesz, pochwali? si? referencjami, nagrodami, obecno?ci? na Targach, zdj?ciami z udanego monta?u czy filmami z hali produkcyjnej.

Przewidujemy kilka pakietów rejestracyjnych w zale?no?ci od wielko?ci firmy i jej mo?liwo?ci finansowych. Po zarejestrowaniu si? w naszej bazie skontaktujemy si? z Tob?, by przekaza? Ci wszelkie wa?ne informacje dotycz?ce obecno?ci w naszym Katalogu Firm. Pakiety rejestracyjne s? produktem abonamentowym. Ceny dotycz? okresu roku, po którym kontaktujemy si? z naszymi Klientami, by przedstawi? warunki kontynuacji wspó?pracy.

Nasz? najlepsz? rekomendacj? s? zadowoleni Klienci
- ponad 90% firm przed?u?a z nami wspó?prac? na kolejny rok.

Wybierz pakiet

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firm.
智胜彩票 宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 1 numer telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 1 adres e-mail,
 • 1 adres www,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu  w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy,

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron A4 tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron A4 tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? 3 produkty/us?ugi. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie.

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie

9. Galeria

Mo?liwo?? dodania do 200 zdj?? rocznie

10. Video

Mo?liwo?? dodania do 40 video rocznie

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 2 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie.

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie.

9. Galeria

Mo?liwo?? dodania do 200 zdj?? rocznie.

10. Video

Mo?liwo?? dodania do 40 video rocznie.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 2 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu,
 • Baner reklamowy na okres 8 tygodni.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|

Pakiet niestandardowy daje mo?liwo?? samodzielnego stworzenia wpisu.
Wystarczy wybra? interesuj?ce zak?adki:

 1. Dane kontaktowe,
 2. Bran?e i zasi?g,
 3. Firmie,
 4. Oferta,
 5. Produkty i us?ugi,
 6. Referencje i nagrody,
 7. Publikacje,
 8. Do pobrania,
 9. Galeria,
 10. Video.
宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|
Dane konta

?

?
Osoba zg?aszaj?ca:

?
Dane do publikacji w portalu

?

?

?

Dane do faktur

Katalog firm
Wpisz s?owa klucze (oddzielaj s?owa przecinkami), po którch Twoja firma b?dzie wyszukiwana w katalogu firm serwisu oraz w wyszukiwarkach internetowych, je?eli zdecydujesz si? na stron? internetow? z Systemem Zarz?dzania Tre?ci?.
Limit s?ów kluczowych: 50
 

 

?
Akceptuj? tre?? regulaminu oraz polityki prywatno?ci serwisu www.wakwgmf.tw. Wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji i ofert z portalu www.wakwgmf.tw oraz na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U.Nr 133/97, poz.883)

 
宣汉县| 固始县| 红河县| 类乌齐县| 凤凰县| 建宁县| 台湾省| 连州市| 东乌珠穆沁旗| 石泉县| 长汀县| 宁强县| 搜索| 新巴尔虎左旗| 阳谷县| 陆丰市| 昭觉县| 洛隆县| 江达县| 万源市| 商河县| 诏安县| 东宁县| 应用必备| 腾冲县| 班戈县| 鄂托克前旗| 城步| 天长市| 大兴区| 秭归县| 赤城县| 枣庄市| 佛山市| 恭城| 阿勒泰市| 高邮市| 黄梅县| 崇阳县| 永和县| 兴安盟|