Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2019

Zamów publikacj?

Autor: Sie? Badawcza ?UKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
Wydawnictwo: Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Data wydania: 2019-10-30
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISSN: 0867-583X


Wersja papierowa: 39,00 PLN
Wersja elektroniczna:

Data wydania:

30-10-2019

Druk w kolorze:

tak

Kolorowa wersja elektroniczna:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


W "Biuletynie Instytutu Spawalnictwa" publikowane s? artyku?y o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk zwi?zanych opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu,

oraz informacje o:

 • nowych urz?dzeniach, materia?ach i technologiach spawalniczych
 • pracach Mi?dzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez t? organizacj?, dost?pnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa
 • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa
 • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • wydarzeniach w ?yciu Instytutu Spawalnictwa
 • nowych ksi??kach o tematyce spawalniczej

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, za publikacj? artyku?u naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymuj? 20 punktów.

W numerze 5/2019:

 1. System pneumatycznego docisku w zgrzewaniu rezystancyjnym - Zygmunt Mikno, Micha? Gradkowski
 2. Wp?yw wybranych parametrów zgrzewania oporowego punktowego na w?asno?ci z??czy stali AHSS o strukturze martenzytycznej - Jacek Górka, Andrzej Ozgowicz, Kamil Matusek
 3. Zastosowanie narz?dzia szpulowego do zgrzewania cienkich blach aluminiowych metod? FSW - Aleksandra W?glowska
 4. Wp?yw podzia?ki na zjawisko bocznikowania podczas zrobotyzowanego procesu zgrzewania rezystancyjnego - Sebastian Sobolewski, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk
 5. Zastosowanie nowoczesnych metod przygotowania powierzchni w procesie klejenia - Beata Rams, Tadeusz Bugalski
 6. Analizy numeryczne procesu zgrzewania oporowego punktowego - Tomasz Kik
 7. Analiza wp?ywu ?ród?a zasilaj?cego na proces zgrzewania rezystancyjnego - Mariusz St?pień, Zygmunt Mikno, Bogus?aw Grzesik
 8. Zgrzewanie szyn kolejowych Vignole’a i szyn tramwajowych zgrzewark? dwudrogow? z g?owic? AMS 100 - W?adys?aw Grzechowiak
 9. Wysokowydajny system do jednoczesnego wieloelementowego zgrzewania rezystancyjnego - Wojciech Jopek
 10. Innowacyjna metoda sterowania elektromechanicznym systemem docisku elektrod zgrzewarki - Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Micha? Niemiec, Tomasz Biskup, Micha? Jeleń
 11. Problematyka klejenia elementów wytwarzanych w technologii przyrostowej Multi Jet Fusion - Sandra Bednarek, Pawe? Soko?owski, Tomasz Piwowarczyk, Andrzej Ambroziak, Krzysztof Nowak, Karol Janowicz
 12. Wp?yw warunków pracy na mikrostruktur? i w?a?ciwo?ci mechaniczne ró?noimiennego z??cza spawanego ze stali TP347HFG i T91 - Klaudia Klimaszewska, Agata Merda, Pawe? Urbańczyk, Grzegorz Golański
Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
智胜彩票 虎林市| 峡江县| 民丰县| 巩义市| 光泽县| 鸡西市| 玛曲县| 伽师县| 个旧市| 荥经县| 建德市| 荔浦县| 尚义县| 永兴县| 芦山县| 共和县| 黔西| 平昌县| 黎川县| 缙云县| 濉溪县| 洱源县| 玉林市| 固安县| 林口县| 博爱县| 莎车县| 青川县| 隆尧县| 基隆市| 会泽县| 鹤壁市| 洞头县| 天全县| 若羌县| 木兰县| 陇川县| 邯郸市| 紫阳县| 绥棱县| 香格里拉县|