Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Obróbka powierzchni w wyg?adzarkach pojemnikowych

Zamów publikacj?

Autor: Kazimierz Wo?niak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 392
Data wydania: 2017-05-05
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119205-1


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

05-05-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Jest to pierwsza od polowy lat 80-tych ksi??ka po?wi?cona zagadnieniu obróbki powierzchni w wyg?adzarkach pojemnikowych. Czytelnik b?dzie móg? si? dowiedzie? m.in.:

  • ?jakie jest zastosowanie obróbki pojemnikowej,
  • jakie narz?dzia obróbkowe mo?na wykorzysta?,
  • jakie s? ?rodki wspomagaj?ce obróbk? powierzchni,
  • na czym polegaj? procesy obróbki lu?nymi kszta?tkami.

Niniejsza ksi??ka jest podsumowaniem aktualnego stanu obróbki pojemnikowej we wszystkich jej aspektach. Publikacja ta porusza nast?puj?ce zagadnienia:

  • zakres zastosowań obróbki pojemnikowej,
  • klasyfikacja oraz przegl?d stosowanych wspó?cze?nie wyg?adzarek pojemnikowych oraz ich kinematyka,
  • ocena ró?nych narz?dzi obróbkowych – kszta?tek,
  • ?rodki wspomagaj?ce obróbk? pojemnikow?,
  • proces obróbki – wskazówki praktyczne,
  • oczyszczanie p?ynów i ?cieków powstaj?cych podczas obróbki pojemnikowej.

Ksi??k? z powodzeniem b?d? mogli wykorzysta? zarówno technologowie obróbki powierzchni, kadry in?ynieryjno-techniczne zak?adów przemys?owych, pracownicy zaplecza badawczo-rozwojowego, jak i studenci uczelni technicznych.

Pozytywnie oceniam recenzowan? ksi??k? w ca?ym zakresie jej tre?ci merytorycznych. Zawarte w pracy charakterystyki u?ytkowe wyg?adzarek pojemnikowych, w tym najnowszych odmian konstrukcyjnych, w?a?ciwo?ci technologiczne narz?dzi obróbkowych w formie kszta?tek ?ciernych i nagniataj?cych oraz rekomendowanych p?ynów obróbkowych daj? podstawy praktycznego ich wykorzystania. Zwa?ywszy na zainteresowanie t? obróbk? wielu zak?adów przemys?owych ró?nej wielko?ci, laboratoriów wydzia?ów mechanicznych politechnik i wy?szych szkó? zawodowych oraz ?rednich i ma?ych zak?adów prywatnych, postuluj? opublikowanie tej ksi??ki. -?Dr hab. in?. Mieczys?aw Marciniak, Wydzia? In?ynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
智胜彩票 辽阳县| 石柱| 都昌县| 宿州市| 万荣县| 洛浦县| 沂源县| 抚宁县| 晋宁县| 瑞金市| 绥阳县| 兴安盟| 千阳县| 东丰县| 常宁市| 容城县| 龙游县| 桐柏县| 眉山市| 留坝县| 东源县| 长顺县| 苍溪县| 四川省| 汉寿县| 西峡县| 桐乡市| 和顺县| 通道| 瑞丽市| 华容县| 昌吉市| 象州县| 怀仁县| 广丰县| 彰化县| 江阴市| 新乡市| 云浮市| 阿拉善左旗| 沙洋县|