Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • T?oczniki

  T?oczniki W nowoczesnym parku maszynowym Maj-Plast projektujemy i wytwarzamy metod? obróbki skrawania, elektroerozji i innymi: formy wtryskowe, t?oczniki, wykrojniki, gi?taki, narz?dzia specjalne ze stali narz?dziowych, wypraski metod? wtrysku z r&oac...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • T?oczniki

  T?oczniki Park maszynowy naszej narz?dziowni sk?ada si? z maszyn CNC i konwencjonalnych pozwalaj?cych na wykonanie najbardziej skomplikowanych detali. Posiadamy mi?dzy innymi: centrum frezarskie „AVIA VMC 800” umo?liwiaj?ce obróbk? w 4 – ch osiach przedmiot&o...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • System Manifold Special Springs

  W?a?ciwo?ci systemu: Alternatywa dla standardowego systemu instalacji przewodowej Niski wzrost si?y i ci?nienia Zachowanie minimalnych wysoko?ci Eliminacja przewodów i z??czek Zachowanie jak najwy?szej si?y przy jak najwi?kszej oszcz?dno?ci miejsca ?atwo?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • A.E.M. Spr??yny elastomerowe

  Firma A.E.M. jest producentem spr??yn poliuretanowych o du?ej elastyczno?ci i d?ugiej ?ywotno?ci, zarówno w trakcie pracy jak i sk?adowania. W naszej ofercie znajduj? si? dwa rodzaje poliuretanów o ró?nych wielko?ciach i kszta?tach. ADIPOL o twardo?ci 60, 70, 80, 90, 95 Sh oraz...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • ENS International - Standardowe elementy dla form

  Firma ENS INTERNATIONAL S.R.L. specjalizuje si? w produkcji elementów prowadz?cych, takich jak trzpienie, tuleje i klatki kulkowe wg norm DIN, AFNOR, MABEC, CNOMO, NAAMS i ISO. Produkuje równie? tuleje i trzpienie prowadz?ce wg za??czonej dokumentacji rysunkowej.   &n...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Voestalpine - Suwaki i elementy ?lizgowe

  Firma Voestalpine produkuje samosmarne elementy ?lizgowe z wk?adkami grafitowymi, w szczególno?ci  specjalizuje si? w tulejach, p?ytach i listwach prowadz?cych oraz prowadnicach klinowych. Do produkcji s? wykorzystywane materia?y z br?zu o wysokiej jako?ci oraz z ?eliwa szarego. Wyroby p...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Punkty mocuj?ce do transporu narz?dzi

  Oferta nasza obejmuje punkty do mocowania transportowego narz?dzi: Obrotowy punkt monta?owy RLP Obrotowy punkt monta?owy z d?ug? ?rub? RLP LB Obrotowy punkt monta?owy RELP Obrotowy punkt mocowania z funkcj? prostowania DLP Obrotowy punkt mocowania z funkcj? pr...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • OMCR - Komponenty do budowy t?oczników

  Firma OMCR jest producentem standardowych i specjalnych komponentów do budowy narzedzi dla przemys?u samochodowego. oferte produktowo mozemy podzieli? na : elemnty do t?oczników, suwaki, elementy transportowe i elementy slizgowe. G?ównym produktem oferty jest szeroki wa...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Moeller Precision Tools - Elementy dla t?oczników

  Firma Moeller Precision Tool jest producentem szerokiego asortymentu wykrojników, stempli, zgarniaczy i oprzyrz?dowania, z ró?nymi rodzajami obróbki powierzchniowej. Produkuje równie? wykrojniki i stemple niestandardowe, wg za??czonych rysunków. Ca?y asortyment mo?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Azotowe jednostki wykrawaj?ce Special Springs

  Wymienna/formowalna g?owica zrywacza ?atwe pozycjonowanie Mo?liwo?? regulacji si?y zrywania Kompaktowe rozmiary Kompatybilna ze stemplami ISO 8020 Eliminacja konieczno?ci u?ycia standardowej obsady Idealna do pracy z suwakiem CAM.  

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stemple z ?bem cylindrycznym zgodnie z norm? ISO 8020

  Produkcja: Eichler Company Materia?: Stal  M2 (HSS), 60-63 HRC

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Systemy tranferu do pras marki SAMEC

  Dzi?ki naszym systemom przenoszenia cz??ci mog? by? transportowane w wielostopniowych prasach lub mi?dzy po??czonymi prasami.  

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Spr??yny gazowe Special Springs

  Special Springs nale?y do ?wiatowej czo?ówki producentów spr??yn gazowych i si?owników azotowych. Spr??yny gazowe maj? szereg zalet takich jak mo?liwo?? regulowania si?y nacisku przez zwi?kszanie lub zmniejszanie ci?nienia azotu, mo?liwo?? pracy w uk?adach po??czonych, ró...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Stemple z ?bem sto?kowym zgodnie z norm? DIN 9861

  Produkcja: Eichler Company Czechy Materia?, twardo??: Stal: M2 (HSS) 62-66 HRC

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Spr??yny zwojowe Special Springs

  Special Spring produkuje spr??yny zwojowe w 3 standardach: ISO 10243 : 2010, US Standard i JIS B 5012. Spr??yny s? elementami mechanicznymi, które nie mog? si? trwale odkszta?ca?; obszar w jakim stosowane s? spr??yny dla t?oczników zwi?zany jest z ró?norodnymi obróbka...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 嘉兴市| 轮台县| 共和县| 昌都县| 武乡县| 佛学| 嵩明县| 顺义区| 扬中市| 大悟县| 酉阳| 庄河市| 临清市| 博罗县| 丹寨县| 日喀则市| 固安县| 凌海市| 仁布县| 天全县| 西林县| 荆州市| 双鸭山市| 珲春市| 莱西市| 永康市| 远安县| 贺兰县| 涡阳县| 资讯| 勐海县| 淳安县| 凭祥市| 五峰| 黎川县| 崇信县| 长兴县| 缙云县| 阳信县| 阿尔山市| 天台县|