Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Oprogramowanie ProNest, WYKRYS, Lantek Expert Cut do ci?cia plazmowego, laserowego, tlenowego, strumieniem wody

  Oprogramowanie ProNest, WYKRYS, Lantek Expert Cut do ci?cia plazmowego, laserowego, tlenowego, strumieniem wody Oprogramowanie WYKRYS Program technologiczny WRYKRYS jest przystosowany do pracy w systemie operacyjnym WINDOWS i wykonany w taki sposób, aby jego obs?uga by?a ?atwa i uspra...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program PDF Kosztorys

  Do tej pory kopiowa?e? przedmiary r?cznie na zasadzie Ctrl-C- Ctrl-V i zabiera?o Ci to wiele godzin, a nawet dni. Aby zaoszcz?dzi? swój cenny czas zleca?e? przepisanie danych ponosz?c dodatkowe koszty. Na szcz??cie to ju? jest przesz?o??, poniewa? stworzyli?my dla Ciebie narz?dzie – pro...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program BIM Vision

  BIM Vision to darmowa przegl?darka modeli IFC. Pozwala ona na ogl?danie wirtualnych modeli budynków, które zosta?y stworzone w takich narz?dzach CAD jak: Revit, Archicad, Advance, DDS CAD, Tekla, Nemetschek VectorWorks, Bentley, Allplan i inne bez konieczno?ci posiadania licencji...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program BIMestiMate

  BIMestiMate jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano – monta?owych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umo?liwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybk? wycen? na dowolnym etap...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program Alibre Design

  Zarz?dzanie zasobami w firmie wykonawczej wymaga prowadzenia bie??cych rozliczeń realizowanych inwestycji, które uwzgl?dniaj? okresy lub etapy prowadzonych robót. Rozliczenie robót mo?e by? dokonane po ich zakończeniu lub w formie cz??ciowych rozliczeń w trakcie trwania przedsi?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program PPwydatki

  Program PPWydatki przeznaczony jest do ewidencjonowania i kontroli wydatków do 30 000 euro w jednostkach wydatkuj?cych ?rodki publiczne, w tym: jednostkach bud?etowych jednostkach samorz?du terytorialnego urz?dach miejskich i gminnych szko?ach wy?szych szp...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Program SiteMaster

  Program Sitemaster SiteMaster BIM pozwala na przeprowadzenie pomiarów SZYBKIE GROMADZENIE PRECYZYJNYCH DANYCH O BUDYNKU NA PODSTAWIE POMIARÓW DALMIERZEM – AUTOMATYCZNE TWORZENIE MODELU BUDYNKU W 3D W TRAKCIE POMIARÓW - INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BIM ZA POMOC? FORMATU I...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 同德县| 安福县| 夏河县| 延川县| 祥云县| 咸丰县| 信阳市| 博野县| 会宁县| 文昌市| 嘉禾县| 两当县| 济宁市| 西城区| 南乐县| 察雅县| 平顺县| 原阳县| 汤阴县| 龙海市| 平湖市| 长乐市| 邓州市| 牙克石市| 开封市| 石台县| 永吉县| 融水| 天等县| 牡丹江市| 柳林县| 旺苍县| 内黄县| 凤山市| 宜城市| 腾冲县| 彰化市| 嘉善县| 乌拉特前旗| 鸡西市| 云和县|