Lista kategorii

 

Produkty
Sortuj wg:  


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Spr??yny gazowe Special Springs

  Special Springs nale?y do ?wiatowej czo?ówki producentów spr??yn gazowych i si?owników azotowych. Spr??yny gazowe maj? szereg zalet takich jak mo?liwo?? regulowania si?y nacisku przez zwi?kszanie lub zmniejszanie ci?nienia azotu, mo?liwo?? pracy w uk?adach po??czonych, ró...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Naro?niki

  Naro?niki Naro?niki wewn?trzne oraz zewn?trzne wykonywane s? ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316). Stanowi? idealne wykończenie naro?y ?cian zabezpieczaj?c je przed uszkodzeniem mechanicznym i sp?kaniem. Dzi?ki nim mo?emy tak?e uzyska? efekt prostoliniowo?ci wykończeni...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odbojniki

  Odbojniki Odbojniki wykonywane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) to idealne rozwi?zanie dla przemys?u farmaceutycznego, spo?ywczego oraz rolniczego a tak?e dla du?ych powierzchni handlowych wsz?dzie tam gdzie wymagane s? podwy?szone wymogi sanitarne. Odbojniki s...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Os?ony urz?dzeń

  Os?ony urz?dzeń W Naszej ofercie mo?ecie Państwo znale?? os?ony urz?dzeń wykonywane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316). G?ówn? zalet? Naszego rozwi?zania to trwa?o?? produktu oraz elegancki efekt wizualny, niezmienny nawet po latach u?ytkowania. Dob&oacute...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • ?awki

  ?awki ?awki wykonywane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) stanowi? idealny dodatek dla du?ych otwartych przestrzeni (ogrody, parki, ulice) a tak?e stanowi? standardowe wyposa?enie obiektów u?yteczno?ci publicznej (szpitale, przychodnie, obiekty handlowe). Dzi?...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Rewizje pod?ogowe z pokrywa pe?n? RP

  Rewizje pod?ogowe z pokrywa pe?n? Atuty: prosta konstrukcja ?atwy monta? s? estetycznym elementem architektonicznym s? odporne na korozj? Symbol   RP150-D110 RP200-D110 RP200-D160 RP250-D160...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Umywalki wielostanowiskowe

  Umywalki wielostanowiskowe wykonane s? ze stali nierdzewnej, która zapewnia trwa?o?? przez d?ugie lata u?ytkowania. Spe?niaj? tak?e rygorystyczne wymogi sanitarne. Z uwagi na materia? z którego umywalki s? wykonane, znajduj? zastosowanie w zak?adach przemys?u spo?ywczego, budowlane...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Umywalki chirurgiczne

  Umywalki chirugiczne inaczej okre?lane jako myjnie chirugiczne wykonane s? ze stali nierdzewnej która spe?nia rygorystyczne wymogi sanitarne. Przeznaczone s? do stosowania w szpitalach, na blokach operacyjnych oraz wsz?dzie tam, gdzie zachodzi konieczno?? utrzymania wysokich standardów...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Przej?cia szczelne PS

  Przej?cia szczelne To system przeznaczony do wykonywania przej?? szczelnych przez stropy dla pionów, odwodnień, wpustów i rewizji. Przej?cia szczelne oferujemy jako przej?cie z ko?nierzem g?adkim do klejenia izolacji wodoszczelnej lub z ko?nierzem dociskowym dla mocowania izolacji....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Profile specjalne

  Profile specjalne Firma KMB STEEL PRODUCT wykonuje profile specjalne ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) zgodnie z wymaganiami ka?dego Klienta w my?l zasady „Indywidualne rozwi?zania ze stali nierdzewnej”. Dobór profili jest spraw? indywidualn?....

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe dwucz??ciowe KP

  Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe dwucz??ciowe Symbol   KP200-D050-V2 KP200-D075-V2 KP200-D110-V2 KP250-D110-V2 KP300-D110-V2 KP400-D200-V2 Wymiary [mm] W...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe KP

  Wpusty profesjonalne z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   KP200-D050-V1 KP200-D075-V1 KP200-D110-V1 KP250-D110-V1 KP300-D160-V1 KP400-D200-V1 Wymiary [mm] W...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Os?ony rur

  Os?ony rur W Naszej ofercie mo?ecie Państwo znale?? os?ony rur wykonywane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316). G?ówna zalet? Naszego rozwi?zania to trwa?o?? produktu oraz elegancki efekt wizualny, niezmienny nawet po latach u?ytkowania. Dobór os?on j...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Odwodnienia rynnowe

  Odwodnienia rynnowe Odwodnienia rynnowe wykonane s? ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, s?u?? do odprowadzania wody lub ?cieków z powierzchni pod?ogi do kanalizacji. Odwodnienia tego rodzaju znajduj? zastosowanie we wszelkiego rodzaju zak?adach przemys?u spo?ywczego, bu...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wpusty rewizyjne uszczelniane z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe WRU

  Wpusty rewizyjne uszczelniane z gór? kwadratow? pionowe jednocz??ciowe Symbol   WRU150-D110-V1 WRU200-D110-V1 Wymiary [mm] W 150x150 200x200 H 150 1...

  narzedziownia.org id 00.00 PLN 5 5
 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
智胜彩票 岳西县| 肥西县| 托克逊县| 汶川县| 墨江| 兴隆县| 荣成市| 安乡县| 重庆市| 莫力| 奎屯市| 芷江| 静宁县| 科尔| 抚州市| 周宁县| 海伦市| 清徐县| 汨罗市| 长春市| 阿合奇县| 鱼台县| 静乐县| 册亨县| 鞍山市| 浪卡子县| 凤城市| 绍兴县| 桐梓县| 吴江市| 玉林市| 海兴县| 浑源县| 马公市| 大名县| 红桥区| 江源县| 玛多县| 资阳市| 洮南市| 宣威市|