Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Salon Technologii i Materia?ów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting

26-27 luty 2020 Sosnowiec Targi

logo KOMPOZYTmeeting

Zapraszamy do udzia?u w Salonie Technologii i Materia?ów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting, który odb?dzie si? w ramach Targów Utrzymania Ruchu i Technologii Przemys?owych INDUSTRYmeeting w dniach 26 - 27 lutego 2020r. w Centrum Targowo - Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Salon Technologii i Materia?ów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting to wydarzenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy oraz poznanie nowo?ci z zakresu materia?ów kompozytowych. Tematyka Salonu obejmuje zatem: surowce, wype?niacze, w?ókna, produkty i pó?produkty kompozytowe a tak?e technologie, procesy i us?ugi wykorzystywane w bran?y automotive, lotnictwie czy te? budownictwie.

Podczas KOMPOZYTmeeting nie zabraknie licznych spotkań i wydarzeń o charakterze seminaryjno-konferencyjnym, zwi?zanych z bran??. Zarówno sama wystawa, jak równie? jej cz??? merytoryczna b?dzie znakomit? okazj? do nawi?zania licznych kontaktów biznesowych z profesjonaln? publiczno?ci?, wymiany pogl?dów i do?wiadczeń, a tak?e do zdobycia fachowej wiedzy o innowacyjnych rozwi?zaniach.

W programie znajdzie si? m.in. IV Seminarium pt.: ?Materia?y kompozytowe w przemy?le” organizowane przez Wydzia? In?ynierii Materia?owej i Metalurgii Politechniki ?l?skiej oraz Polskie Towarzystwo Materia?ów Kompozytowych.

Wydarzenie jest wspierane przez wielu Patronów, którzy dbaj? o jego aspekt merytoryczny. Wsparcia targom udzieli?y dotychczas takie instytucje, jak tak?e Wydzia? In?ynierii Materia?owej i Metalurgii Politechniki ?l?skiej, Polskie Towarzystwo Materia?ów Kompozytowych, Wydzia? In?ynierii Materia?owej? Politechniki Warszawskiej, Polski Zwi?zek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut In?ynierii Materia?ów Polimerowych i Barwników, Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, G?ówny Instytut Górnictwa, a tak?e Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wi?cej informacji na stronie:?www.kompozytmeeting.pl

  • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days

 
智胜彩票 于都县| 丹阳市| 惠州市| 南川市| 开封县| 襄垣县| 江达县| 库伦旗| 丹巴县| 扎兰屯市| 南投市| 龙游县| 东兰县| 皮山县| 峨山| 唐山市| 普陀区| 平舆县| 德安县| 德化县| 金门县| 鄂托克前旗| 山丹县| 高雄市| 惠东县| 长治县| 曲靖市| 苍山县| 枣阳市| 丹凤县| 将乐县| 白水县| 安阳市| 高台县| 景东| 道真| 同江市| 当阳市| 松原市| 望奎县| 抚宁县|