Wydarzenia i targi Dodaj wydarzenie

Seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le - przyk?ady wdro?eń

14 listopada 2019 Gliwice Targi

Seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń

Data: 14 listopada 2019 roku

Tytu?: Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń

Miejsce: Fronius Polska Sp. z o. o., ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice (pocz?tek spotkania o godz. 9:00)

Cena: 100,00 z? brutto od osoby

Strona wydarzenia na Facebooku

Dokumenty:

?


Sie? Badawcza ?ukasiewicz, Instytut Spawalnictwa logo

Mamy przyjemno?? zaprosi? Państwa na seminarium pt. Wysokowydajne spawanie w przemy?le – przyk?ady wdro?eń, organizowane w dniu 14 listopada 2019 r. przez ?ukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz firmy Fronius Polska i IPG Photonics.

Spotkanie odb?dzie si? w siedzibie firmy Fronius Polska Sp. z o. o., przy ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice.

Podczas seminarium przedstawiciele jednostek naukowych wspó?pracuj?cych z przemys?em oraz wysokiej klasy specjali?ci z bran?y spawalniczej zaprezentuj? innowacyjne technologie spawalnicze wp?ywaj?ce na wysok? jako?? spawania oraz skrócenie czasu realizacji procesu. Przedstawione zostan? tak?e przyk?ady wdro?enia nowoczesnych metod spawania w ró?nych dziedzinach przemys?u, w tym w energetyce oraz bran?y automotive. Wa?nym dope?nieniem seminarium b?d? pokazy nowoczesnych urz?dzeń spawalniczych, w szczególno?ci robotów spawalniczych.

O udziale w seminarium decydowa? b?dzie kolejno?? zg?oszeń, dlatego prosimy o przes?anie do Instytutu Spawalnictwa skanu wype?nionej i podpisanej karty zg?oszenia (e-mailem). Zg?oszenia mo?na te? przesy?a? faksem albo poczt?.

Bli?szych informacji udziela O?rodek Marketingu i Informacji Naukowej Instytutu Spawalnictwa, tel. 32/33-58-395 lub 32/33-58-290; e-mail: marketing@is.gliwice.pl

Serdecznie zach?camy do wzi?cia udzia?u w seminarium.

  • Wydrukuj stron?

Inne wydarzenia tego organizatora:
Targi PCI Days - zdj?cie
04-06-2020 - 05-06-2020 (4-5 czerwca 2020) Targi PCI Days

 
智胜彩票 耿马| 磴口县| 乾安县| 元朗区| 崇明县| 竹山县| 周至县| 河北区| 阳原县| 突泉县| 邯郸市| 教育| 旬阳县| 灵山县| 文昌市| 会东县| 新干县| 玛纳斯县| 南郑县| 甘孜县| 侯马市| 苍溪县| 安图县| 两当县| 青浦区| 湘潭县| 平安县| 长宁区| 五指山市| 阿合奇县| 拉萨市| 精河县| 大同市| 军事| 都匀市| 金华市| 富裕县| 萨迦县| 卓资县| 苍山县| 河间市|